از سفر به خودم که بازگشتم ... آمدم سری بزنم به تو...

ببینم...

هنوز عکسم توی قاب نگاهت هست؟

هنوز مثنوی هفتاد مَن عاشقی‌مان روی طاقچه‌ی دلت هست؟
هنوز خاطرات‌مان عطر یاس می‌دهد؟
 
اما...
 امان از این حواس‌پرتی...
باز هم دلم را پیشت جا گذاشتم
برای هزارمین بار!
 

https://telegram.me/mehri_rouhi/58