یکی می‌گفت: دنبال بهانه باش... با هر بهانه‌ای می‌توان شاد بود!

اما...

من از کودکی هم دختر بهانه‌گیری نبودم!!!