زندگی آدم‌ها پر از سایه است... سایه غم‌ها.. سایه‌ی آدم‌های رفته‌ی از یاد نرفته...سایه خاطره‌های ماندگار...


وقتی در آغوش گرم خورشید مهر هستی سایه‌ها کوچک‌اند...

اما ...

اگر مهر و عشق به غروب نزدیک شوند، سیاهی سایه‌ها تو را خواهد بلعید!!!  

 

@mehri_rouhi

@Rouhi_mehri