حرف‌های عاشقانه‌ی دیروزمان

امروز بیشتر شبیه به لطیفه‌های گریه‌آورند!

 

 

"من بی تو نمی‌توانم"

... و توانستم!!!

"من بی تو می‌میرم"

... و نمردی!!!

 

 

به گمانم عشق دروغی بیش نیست...

شاید هم

عشاق دروغگوهای زودباوری هستند که خود پیش از هر کس به دروغ‌شان ایمان می‌آورند!