داستان من و تو

داستان ساده‌ی همیشگی است

یک‌نفر در انتظار واژه‌ها

دیگری در احتکار واژه‌ها

 

داستان ساده ایست داستان عشق

داستان تشنه است و آب

تشنه، آب را انتظار می‌کشد

نیمه‌جان و بی‌نفس

 

و آب...

بی‌خبر جاری است و می‌رود

تشنه جان به در نمی‌برد!

 

داستان ساده ایست داستان عشق

یک‌نفر در انتظار واژه‌ها...

دیگری در احتکار واژه‌ها..