هیچکس برای "ماندن" نمی‌آید...

"رفتن" تقدیر است!

اما...

جای پای آدم‌ها تا ابد بر جاده‌ی خاطره‌ها می‌ماند.

 

پ.ن. خداحافظ پدربزرگ!