من.. تو...و فقط تو

 

 

هیچکس مثل تو نیست...

هیچکس مثل تو نیست وقتی اغوش می شوی و زمستانی ترین غمها در گرمای مهربانی ات ذوب می شوند...

وقتی بوسه می شوی و گونه هایم را مهمان می کنی به بارش شکوفه های بوسه,

وقتی واِژه می شوی و از دوست داشتن می گویی!

هیچکس مثل تو نیست...

وقتی که لبخند می شوی و چهره ات قابی می شود برای لبخند بهاری ات...

وقتی نگاه می شوی و هزاران واژه موج می شوند در دریای چشمانت...

هیچکس مثل تو نیست...

وقتی با تمام وجود دستی می شوی برای چیدن غصه های زلالی که از چشمانم می رویند...

هیچکس مثل تو نیست...

 هیچکس مثل تو نیست...

 

/ 0 نظر / 23 بازدید