آدمها

بعضی از آدمها انگار توی زندگی‌ت هستند ، که یادت بیاورند هنوز در سینه‌ات چیزی می‌تپد..


یادت بیاورند هنوز در دلت چشمه‌ی مهری می‌جوشد...


یادت بیاورند که هنوز هم می‌توانی دوست داشته باشی در هجمه‌ی این همه دوست نداشتنها و نفرتها...


هنوز آدمهایی در زندگیت هستند که به خاطرشان می‌توانی از همه‌ی غرور و خودخواهی‌ت بگذری تا فقط یک لبخند بر لبانشان بنشانی...


اگر هنوز این آدمها دور‌و‌‌برت هستند ... بدان خیلی خوشبختی... خیلی!

/ 0 نظر / 27 بازدید