طلوع عشق

 

 

آغاز من و تو... پایان جاده ی تنهایی بود...

امید که...

جاری بماند و جوشان چشمه ی این عشق تا ابد...

تابان بماند و بی غروب خورشید این مهر تا همیشه...

بهاری باشد و بی خزان باغ این زندگی تا ابد...

...

آری! پایان جاده ی تنهایی آغازی دوباره است برای من و تو...

گام نهادن در این راه تازه مبارک همسفر!

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید