بهار امسال

بهار همیشه برای من فصل احساس بوده

فصل جوانه زدن شعر و رویش ترانه

فصل عاشقی با عطر اقاقی

فصل سبز شدن با یک غزل

بهار ...بهار... بهار....


اما امسال بهار برای من فصل رویش آرزوهاست

فصل جوانه زدن امید

فصل پایانی انتظار

امسال اردیبهشت که بیاید رایحه بهشت خواهد پیچید و من عاشقی را بار دیگر تجربه خواهم کرد... عشقی که رنگ و بوی دیگری دارد...عشقی از جنس آسمان!!!

/ 0 نظر / 74 بازدید