گناه من

 

گناه است انگار خواستن تو... می دانم!

گناهی که چون آشکار شود، بر من بخشوده نخواهد شد هرگز!

در دادگاه ذهن های خفته، محکوم خواهم شد و به سنگ نکوهشها و نفرین ها، سنگسار!

گناه است خواستن تو... اما گناهی خواستنی است!

گناهی چون گناه مادرم حوا!

گناهی که ارزش رانده شدن از بهشت موهوم این آدمها را دارد!

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید