برای او

 

نمی دانم می داند یا نه... که حاضرم باقیمانده ی عمرم را به بهای آرامشش ببازم!

نمی دانم می داند یا نه... که هر چه باشم در مقابل عشق او فرو می ریزم!

نمی دانم می داند یا نه... که نجنگیده، پیروز میدان است!

برج و باروی عقل، توان حراست از این دل را ندارد...

 وقتی دل مایل به اسارت اوست، مقاومت بی معناست!

نمی دانم می داند یا نه... که تنها ستاره ی آسمان دلم است؟!

نمی دانم می داند یا نه... که همیشه با من می ماند!

/ 0 نظر / 23 بازدید