فقط برای تو

در این ناممکن چگونه مانده ام؟!

در این محال چگونه بوده ام؟

پرسیده بودی از من؟!

چه می گفتم وقتی خودم هم نمی دانستم!

نمی دانستم چه شد که پای دلم لغزید و دیگر هیچگاه مثل قبل نتوانست استوار گام بردارد!

می لنگید پای دلم هر جا که به نشانی از تو می رسید...

کاش می دانستی... کاش می دانستی...

کاش می دانستی عزم رفتن که کردی... پایان من آغاز شد!!!

/ 0 نظر / 24 بازدید