تنبیه!!!

 

بعضی وقت‌ها شاید اصلاً بد نباشد که روبروی آینه بایستی و خوب خودت را برانداز کنی...

توی چشم‌های خودت زل بزنی... با عصبانیت... با نفرت ... نمی‌دانم... با هر حسی که داری...

شاید بد نباشد که سر خودت داد بزنی یا حتی بدوبیراه بگویی...

اصلاً یک کشیده بخوابانی توی گوش خودت...

شاید اصلاً بد نباشد... آن هم وقتی فقط خودت می‌دانی که چه بلایی سر جوانی‌ات آورده‌ای... سر زندگی‌ات!

بعد که بغض کردی ...گریه‌ات گرفت... خودت را بغل کنی... موهایت را نوازش کنی و آرام در گوش خودت بگویی: "گریه نکن... من صلاحت را می خواهم... از این به بعد آدم باش!!!"

 

/ 0 نظر / 68 بازدید