من و تو 9

 

برو...

با خیال راحت برو...

بدون نگرانی برای دلی ابری و چشمانی بارانی برو...

بدون توجه به صدای شکستن یک دل برو...

برو...

کسی مانعت نمی شود...

کسی نمی تواند مانع رفتنت شود وقتی دل به رفتن داری!

کسی نمی تواند مانعت شود وقتی میلی به ماندن نداری!

فقط گاهی بایست...

نه نایست...

گاهی گام هایت را آرامتر بردار...

سر بچرخان و به پشت سرت نگاه کن...

گاهی دیدن یک آسمان ابری و لحظه هایی بارانی... عالمی دارد!

لحظه های بارانی ام ارزانی تو باد... از دیدنش لذت ببر!

/ 0 نظر / 20 بازدید