تنهایی

 

آه خسته شدم از این زندگی؛ از تنهایی؛ از...

آخر می دانی زندگی من حدیث مکرر دوست داشتنها و دوست داشته نشدنهاست...

روایت عاشق شدن و تنها ماندنهاست...

داستان دلبستن ها و دل شکسته شدن هاست...

داستان زندگی من، حدیث وفا کردنها و جفا دیدن هاست...

آری! زندگی من تکرار تلخ یک تنهایی است!

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید