برای دلم...

 

هنوز منتظرم...

منتظر سکوتی پرفریاد...

منتظر نگاهی پر واژه...

منتظر غروری شکسته...

منتظر  مسافری سفر کرده...

هنوز منتظر آخرین کلام نگفته هستم...

منتظر آخرین واژه های نشنیده...

منتظر آخرین...

تا این انتظار به سر نرسد نمی توانم بروم...

حتی اگر مدتها از رفتنت گذشته باشد!

 

/ 0 نظر / 20 بازدید