من و تو ؟؟؟؟

 

و هنوز در حیرتم که چه شد در تو گم شدم؟!

این روزها قصد هجرت از تو را کرده ام

اما خودم را نمی یابم!

 

خوب نگاه کن...

ببین کجا جامانده کودک این دل

در تقاطع دو ابرویت

در پیچ زلفت

یا انحنای لبخندت؟!

 

به گمانم وقتی در مسیر عشقت پیچیدم

تابلو را ندیدم

که نوشته بود:

یک طرفه!

 

بازگشت از این عشق...

کوچ از تو...

به محال می ماند!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید