تنهایی

 

گاهی به تعداد دوستانی که دور و برت هستند تنهایی!!!

به تعداد آدمهایی که ادعای دوست داشتنت را دارند...

به تعداد آدمهایی که ظاهرا به تو ارادت دارند...

به تعداد  آدمهایی که در ازای هر جمله ات یک لبخند یا چشم تحویلت می دهند...

به تعداد تمام آدمهایی که گوش می کنند و نمی شنوند..

به تعداد تمام آدمهایی که نگاه می کنند و نمی بینند...

گاهی به تعداد تمام آدمهایی که می شناسی تنهایی...

گاهی به تعداد تمام آدمهایی که نمی شناسی غریبه ای...

گاهی... فقط گاهی...خیلی تنهایی!!!

/ 0 نظر / 67 بازدید