فردا

 

شاید فردا روز دیگری باشد!

شاید فردا آغازی دوباره در انتظارم باشد!

فردا...

فردا...

زمانی که فردا دیروز شد و امروز گذشته...

شاید برایت گفتم که چرا فردا اینقدر مهم است!

/ 0 نظر / 22 بازدید