ای کاش...

ای کاش هنوز سنگینی حضورت را بر دوش لحظه هایم حس می کردم...

ای کاش هنوز هم تصویری از چهره ات در چارچوب نگاهم قاب می شد... 

ای کاش...

هزاران " ای کاش" تا آخر عمر بر لبانم خواهد جوشید،به یاد تو...

/ 0 نظر / 2 بازدید