سکوت

 

گاهی سکوت می کنی...

نه به خاطر اینکه حرفی برای گفتن نداری

گاهی سکوت می کنی...

و دلت پر است از هزار نگفته

گاهی سکوت می کنی...

فقط به این دلیل که گوشی برای شنیدن نیست

گاهی سکوت می کنی...

و این سکوت حرفها دارد اگر کسی زبان نگاهت را بداند!!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید