من و یکبار دیگر تو...

 

این روزها هوا خیلی سرد شده...

 

تن احساسم می لرزد...

 

قلبم دارد کرخت می شود...

 

 سرما حتی به قلمم هم رحم نکرده!

 

کلمات در گلویش منجمد شده اند!

 

هزاران بار فریادت می زند اما در سکوت!

 

عجب زمستانی است "بی وفایی"!!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید