کوچ من

 

در فکر رفتنم...

در فکر کوچیدن از این دیار...

می خواهم این "من" را همینجا بگذارم...

توی کوچه پس کوچه های این عشق؛

در بن بست با هم بودنمان!

می خواهم این "من" اینجا بماند کنار "تو"!

این گونه "تو" تنها نخواهی بود و "من" هم!

و آنکه "تو" را ترک می کند "من" نیست...

غریبه ایست که "بودنش" را در هزار توی این خاطره ها جا گذاشته است!

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید