کاش...

کاش مرهمی می یافتم برای زخم دلم...

کاش کسی می توانست قلب شکسته ام را بند بزند...

کاش ابرها از آسمان دلم به سویی می رفتند و خورشید امیدی می تابید ...

کاش فریاد سکوتم را می شنیدند...

کاش در آینه ی اشک غمهایم را می دیدند...

کاش...

/ 0 نظر / 2 بازدید