من و تو و خاطره..

 

به من بگو...

به من بگو که تو هم دلت تنگ شده...

دلت تنگ شده برای آن لحظه ها...

برای لحظه هایی که فقط متعلق به ما بود...

برای آغوش سپید یک دشت...

برای چای داغ...

برای قدم زدن...

برای آوای جاری یک رود...

برای طعم گس میوه های وحشی...

برای ...

بگو تو هم دلت تنگ شده برای آن رویا...

بگو ...

 

بگو که تو هم دلت تنگ شده برای من!

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید