من و بیکرانگی تو

 

 

فقط تو می دانی که چقدر پشیمانم

پشیمان از بی تو بودن

پشیمان از با غیر تو بودن

پشیمان از تمام لحظه هایی که بی تو گذشت و بی تو خواهد آمد

پشیمانم از تمام روزهایی که شب شد و تو را ندیدم

پشیمانم از تمام جملاتی که گفتم و نامت در آن نبود

پشیمانم از تمام افکاری که ردی از تو نداشت

پشیمانم! پشیمان!

و اکنون هر لحظه بارها سوالی را از خودم می پرسم...

لحظه ای به قلب مهربانت و بیکرانگی عشقت رجوع کن...

و اکنون پاسخ بگو...

می توانی مرا ببخشی؟!

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید