گاهی...

گاهی برای همیشه جای دستی روی شانه مان خالی می ماند...


گاهی برای همیشه در حسرت انگشتانی می مانیم که بازیگوش و مهربان در خرمن گیسوانمان بدوند...


گاهی آدمهایی از کنارمان می روند و تکه ای از قلبمان را می برند با خودشان...و جای خالی نبودنشان بر دوش لحظه هایمان سنگینی می کند تا همیشه...


گاهی وقتی یک نفر نیست انگار بودن تمام دنیا هم جای نبودنش را پر نمی کند...
گاهی...


/ 0 نظر / 3 بازدید